Računovodske novice

Vse kar vas zanima v zvezi z računovodstvom

V skladu z novelo zakona ZDDV-L se s 1. 1. 2020 uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.

Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % za zgoraj navedene dobave se uporablja že za dobave, opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje.

Vse zavezance, ki bodo morali po novem letu obračunavati DDV po novi stopnji FURS poziva, da čim prej prilagodijo svojo programsko opremo. Finančna uprava bo sprva delovala preventivno, kar pomeni, da bo zgolj opozarjala na morebitne napake.

Med izdelke iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvrščajo:

 • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
 • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
 • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);
 • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
 • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
 • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih z besedilnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).


Med elektronske dobave gradiv iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvršča elektronsko opravljanje storitev prek medmrežja ali elektronskega omrežja, s katerim se zagotavlja dostop do:
 • elektronskih knjig in elektronskih učbenikov;
 • elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanih vsebin, ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah;
 • elektronskih izdaj: zvočnih knjig, brošur, letakov ali podobnega gradiva; otroških slikanic, knjig za risanje ali pobarvank; glasbenih del ali glasbenih knjig z notami; atlasov, zemljevidov ter hidrografskih in podobnih kart.


Med navedene izdelke in storitve se ne uvršča:
 • dobava gradiva, ki več kot 50 odstotkov prostora namenja oglaševanju,
 • glasba, filmi in igre, vključno z igrami na srečo in loterijo,
 • interaktivno učenje,
 • predvajanja in prireditve s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave.