Računovodske novice

Vse kar vas zanima v zvezi z računovodstvom

Novica1

1. januarja 2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Spremembe uredbe so naslednje:

 • zneski dnevnic, ki so določeni za posamezne države in nekatera mesta, se bodo postopno vrnili na raven pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, pri tem bo dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012 postopen:
 • od 1.1.2020 do 31.12.2020 bodo veljali zneski dnevnic iz 21. člena uredbe,
 • od 1. 1. 2021 dalje pa bodo veljali zneski iz Priloge k uredbi;
 • ponovno se določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (v višini 25 %);
 • spreminjajo se določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev.


Višina dnevnic od 1.1. do 31.12.2020 za nekatere države:
Država Znesek dnevnice
Avstrija 49€
Hrvaška 36 €
Italija 49 €
Madžarska 36 €
Nemčija 49 €
Srbija 36 €
Švica 49 €
ZDA 53 $

Združeno kraljestvo Velike Britanije

in Severne Irske

49 €


Čeprav Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino velja za javne uslužbence, se pri določitvi pravic iz naslova službenega potovanja v tujino nanjo sklicuje večina kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja. Te kolektivne pogodbe so:
 • KP za kmetijstvo in živilsko industrijo,
 • KP za gozdarstvo,
 • KP premogovništva,
 • KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti,
 • KP za lesarstvo,
 • KP za papir in papirno-predelovalno dejavnost,
 • KP grafične dejavnosti,
 • KP za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin,
 • KP za kovinsko industrijo,
 • KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn,
 • KP elektrogospodarstva,
 • KP gradbenih dejavnosti,
 • KP dejavnosti gostinstva in turizma,
 • KP za zavarovalstvo,
 • KP komunalnih dejavnosti,
 • KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva,
 • KP za obrt in podjetništvo.