Računovodske novice

Vse kar vas zanima v zvezi z računovodstvom

Novica1

S prvim januarjem 2020 se je zopet začela uporabljati določba 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki omogoča uveljavljanje delne oprostitve prispevkov delodajalca za starejše delavce, torej tiste, ki so že dopolnili 60 let starosti.

Od januarja 2016 do konca lanskega leta je namreč veljal Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela, zaradi katere se določba 156. člena ZPIZ-2 ni uporabljala. Oprostitev tako lahko uveljavite zopet pri izplačilu plačila za delo za mesec januar 2020 za osebe, ki so že dopolnite 60 let, kot tudi tiste, ki bodo dopolnile 60 let sredi meseca.

Delodajalci ste oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 % za delavce v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti. Oprostitve se ne more uveljaviti za tiste delavce, ki so:

  • zaposleni pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije, in
  • osebe v delovnem razmerju, ki hkrati pri pravni osebi, ki je delodajalec, izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje tudi na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki – poslovodne osebe), vendar so prednostno zavarovani na podlagi delovnega razmerja (v enoosebni družbi je delovno razmerje družbenika lahko sklenjeno za opravljanje funkcije poslovodne osebe, v večosebni družbi pa tudi za opravljanje drugih del).


Oprostitev plačila prispevkov se lahko uveljavi pri izplačilu plačila za delo, v obrazcu REK-1.